Home  ::  Priče  ::  Nova oprema i obuka za vatrogasce

Nova oprema i obuka za vatrogasce

Nova oprema i obuka za vatrogasce

Beograd | 28. 01. 2010

Pokretač priče: ANEM

Tema: Bezbednost građana

U Beogradu vatrogasci intervenišu u proseku 16 puta dnevno, a vreme dolaska na ugroženo mesto u poslednje dve godine skraćeno je zahvaljujući novim vozilima i dobroj obuci. Gradska vatrogasno-spasilačka brigada sve više pažnje posvećuje prevenciji, pa se radi bolje zaštite od požara otklanjaju nedostaci na zgradama.

Uprkos velikim gužvama na beogradskim ulicama vatrogasne službe stižu gde je potrebno za manje od 8 minuta, kaže komadant vatrogasno-spasilačke brigade Beograda Mile Jovićić. Građani vatrogasce uglavnom povezuju sa gašenjem požara, ali ovaj sektor Ministarstva unutrašnjih poslova rešava i mnoge druge situacije kada je ugrožena njihova bezbednost.

Beograd je grad koji ima u proseku oko 6000 intervencija godišnje, a broj intervencija se iz godine u godinu povećava od 10 do 20%. Jovičić naglašava da je sve veći broj intervencija koje nisu požari, kao što su tehničke intervencije u saobraćaju kada vatrogasci spašavaju povređene iz vozila prilikom saobraćajnih udesa, zatim situacije isticanja opasnih materija, kao i pomoć građanima pri poplavama i drugim vremenskim nepogodama, a i razna dežurstva na javnim manifestacijama, fudbalskim stadionima, koncertima.

Prema evropskim standardima na 1000 stanovnika treba da bude zaposlen jedan vatrogasac. Beograđane bi prema tome trebalo da štiti dve hiljade vatrogasaca, a njih je samo 637. Zato veliku pažnju posvećuju prevenciji.

Komadant vatrogasno-spasilačke brigade Beograda priča da redovna obuka vatrogasaca obuhvata obilazak visokih objekata, razgovor sa skupštinama stanara o nedostacima koje zgrada mora da otkloni radi zaštite od požara. On smatra da je za brže i lakše intervenisanje od velikog značaja poznavanje objekta i komunikacionih puteva. Jovičić navodi nekoliko najvažnijih preventivnih aktivnosti kao što su: provera pristupnih puteva, postojanje protivpožarnog stepeništa, da li je ono zaključano ili ne i da li je kojim slučajem zakrčeno; provera stanja hidrantske mreže; da li postoje protivpožarni aparati; pristup zgradi i mogućnost postavljanja specijalnih vozila za gašenje požara na velikim visinama i evakuaciju.

Vreme dolaska na lice mesta skraćeno je u poslednjoj godini za više od jednog minuta, što nije malo kada je u pitanju spasavanje ljudi i imovine. To je postignuto nabavkom novih vatrogasnih vozila, ali je i dalje najveći problem nedostatak novca za opremu koja je jako skupa. Jedno vatrogasno vozilo košta više od 200 hiljada evra, a specijalno odelo za vatrogasca oko 1500 evra.

Poslušajte prilog sa lica mesta...

audio

Za sada sredstva vatrogasna služba dobija iz budžeta MUPa Srbije, ali to je dovoljno samo za redovno održavanje opreme. Tek usvajanjem novih zakona u oblasti vanrednih situacija i formiranjem Fonda za zaštitu od požara finansiranje ove službe bi trebalo da postane redovno. 

Komentari

pošalji komentar

Još o ovoj priči:

Materijal je u izradi!

Najnovije priče

TV - Senta  |  18. 05. 2012

Klub "Modžo"

Klub Modžo u Senti kao "duhovni hram" za mlade različitih nacionalnosti ... [detaljnije

TV - Beograd  |  17. 05. 2012

Kineska kuhinja

Hranom do drugih kultura ... [detaljnije

TV - Belo Blato  |  16. 05. 2012

Beloblatski jezik

Belo Blato kao selo sa neobičnom mešavinom jezika, običaja i tradicija ... [detaljnije

TV - Majdanpek, Crnajka  |  15. 05. 2012

Seoski turizam

Seoski turizam kao dobar način da ljudi upoznaju druge nacionalnosti i običaje ... [detaljnije

Imaš neku priču?

Pokreni priču