TV - Novi Pazar | 14. 05. 12

ANEM

Priča iz Novog Pazara

Hidžab - deo kulturnog identiteta...

detaljnije

Imaš neku priču?

Ukoliko u vašem okruženju imate dobar primer „Bolje Srbije“ podelite to sa nama

Pokreni priču

TV - Belo Blato | 16. 05. 12

ANEM

TV - Majdanpek, Crnajka | 15. 05. 12

ANEM

TV - Senta | 18. 05. 12

ANEM

Šta je Bolja Srbija?

Web portal „Bolja Srbija” promoviše pozitivne primere angažovanja pojedinaca, grupa ili institucija koji su konkretno doprineli rešavanju nekog problema ili poboljšanju kvaliteta života građana. Istražujući ovakve primere, dajući im potrebnu pažnju medija i javnosti koju inače nemaju, ANEM nastoji da pokaže da bolju Srbiju možemo i sami da stvaramo, ne čekajući da to za nas drugi urade. Pozivamo vas da nam se pridružite i da konkretnim primerima iz vašeg okruženja, koji su doprineli unapređenju neke oblasti života u Srbiji i time unapredili kvalitet života građana, doprinesete podsticanju pozitivnih vrednosti u Srbiji.

detaljnije